• Peranan Tumbuhan Air Dalam Menyerap Logam Berat Pada Lindi Tempat Pembuangan Akhir (Dr. Ir. Irhamni, ST.,MT, Prof.Dr.Ir.Setiady Pandia, Prof.Dr.Ir.Edison Purba dan Dr. dr.Wirsal Hasan,MPH)
  • Pemasaran Produk UMKM Melalui Strategi Digital Marketing (Radhiana, SE, MM, Kasmaniar, SE, M.Si dan Mukhdasir, SE,MM)
  • Catatan Hatiku (Rana Mumtazah, Khaira Ulfia, Reza Asyura dan Nurul Faizah)