Teori sastraIsthifa Kemal ; editor, Zainal Abidin Suarja978-602-14984-0-8KDTBAR2013
Metode PenelitianPendidikanIsthifa Kemal, Zainal Abidin Suarja978-602-14493-4-9KDTBAR2013
Penelitian tindakan kelas (contoh dan jenis)Saidi Mukti978-602-14493-5-6KDTBAR2013
Profesi keguruan (STKIP Bina Bangsa Meulaboh)Zainal Abidin Suarja978-602-14493-9-4KDTBAR2013
Sistem informasi manajemenZainal Abidin Suarja ; editor, Mustafa Kamal Nasution978-602-14493-3-2KDTBAR2013
Konsep dasar IPA I (mekanika)Zainal Abidin Suarja Mustafa Kamal Nst, M.Ed, Drs. Musdiani, M.Pd978-602-14493-1-8 (no.jil.lengkap)
978-602-14493-2-5 (jil.1)
KDTBAR2013
Teknologi informasi dalam pembelajaranZainal Abidin Suarja, Isthifa Kemal, Mustafa Kemal Nasution978-602-14493-0-1KDTBAR2013